top of page

Julien van Middendorp vystavuje v BB Centru, Praha 4, nasepraha4.cz


Pankrác – Výstavu nizozemského malíře Juliena van Middendorpa pořádá BB Centrum. Jde o šest velkých barevných pláten, která budou k vidění pro širokou veřejnost do 3. listopadu v budově ALPHA ve Vyskočilově ulici v BB Centru. Výstava „Living Colour“ má v Praze světovou premiéru, čímž autor vzdává hold městu, které ho poslední čtyři roky inspiruje a podněcuje k tvorbě. Julien van Middendorp navazuje na nizozemské umělecké hnutí „De Stijl“, založené roku 1917 několika význačnými malíři, mezi něž se řadí Piet Mondrian, Vilmos Huszár či Th eo van Doesburg. Dalším výrazným vlivem na jeho tvorbu je umělecký směr „Cobra“, vzniklý na přelomu 40. a 50. let 20. století a zahrnující malíře jako Karel Appel, Pierre Alechinsky nebo Asger Jorn. Poslední čtyři roky žije a tvoří v Praze. Více na stránkách www.galleryvanmiddendorp.com/. (red)

http://www.nasepraha4.cz/data/USR_055_DEFAULT/NP4_sever_2019_18_web.pdf

bottom of page