top of page

Julien van Middendorp

Julien van Middendorp je nizozemský abstraktní malíř, který se zaměřuje na velkoformátové olejomalby, v nichž se živly barev propojují do vzájemných vztahů a vytvářejí myšlenky, představy a sdělení.

 

Barvy jsou, jak známo, různé vlnové délky světla, tedy „pouhé“ stupně kvantity, na van Middendorpových obrazech však nabývají esenciálních charakter – barva, nikoli linie, je primární konstitutivní moment (proměnlivé) struktury světa. Toto je objev, který ještě před začátkem 20. století učinili Cézanne, van Gogh, Monet i další, a který pak pečlivě prozkoumali umělci minulého věku a činí tak další až dodnes. Julien van Middendorp tuto dlouho cestu osvobození barvy od tvaru a obrazu od konkrétního předmětu velmi dobře zná a reflektuje.

Dílo Juliena van Middendorpa stojí na dokonale promyšlené kompozici a užití základních barev. To znamená mimo jiné významné zapojení oka diváka, v němž se barvy zpracovávají ve výsledný vjem, emoci (a snad i chování). Pokud bychom parafrázovali Shakespearova, lze říct, že „obraz malíře je v oku toho, kdo se na něj dívá.“

Pokud jde o téma, Julien se velmi rád a zdatně inspiruje městským životem, jeho pohybem, přeléváním a proměnami. Urbánní vesmír dodává jeho obrazům výraznou organickou dynamiku.

 

Velmi sympatická je otevřenost Julienova díla vůči těm divákům, kteří se ještě neodhodlali pro zásadní krok (tedy spíš skok) přes propast mezi konkrétnem a abstrakcí. Ačkoli Julienova plátna jsou abstraktní, stále však může divák, stojící před nimi, se v případě jisté pochybnosti či závratě bezpečně zachytit konkrétna: postav, krajin, harmonií a hudby. A přitom již zároveň vidět a ocenit abstrakci.

Již v dětství Julien van Middendorp HJulexperimentoval s poměrně velkoformátovými kresbami a akvarely. Později navštěvoval výtvarné semináře na škole designu v Utrechtu. Nyní už pár let žije a pracuje v Praze. Zdejší kulturní prostředí je pro něj svěžím zdrojem inspirace, a díky němu Julien nyní představuje novou kolekci olejomaleb.

Julien van Middendorp.jpg
bottom of page