top of page

Výtvarné umění v Průmyslovém paláci, novinky.cz

Průmyslový palác hostí mezinárodní veletrh výtvarného umění. ​Již tento víkend mohou zájemci navštívit mezinárodní veletrh výtvarného umění Atelier Art Fest konající se v Průmyslovém paláci v Praze-Holešovicích. Na stánku Gallery van Middendorp si mohou zájemci prohlédnout obrazy nizozemského malíře Julesa van Middendorpa a českého fotografa Vladimíra Kysely.

Space Dementia, Oil on canvas, 100 x 90 cm Foto: Lucia Sekerešová

Cílem veletrhu je představit díla více než 120 současných umělců široké veřejnosti, která přitom dostane jedinečnou šanci zakoupit originální umělecká díla za dostupné ceny.

Festival nabízí prostor jak umělcům, tak i galeriím, které mohou nabídnout své služby. Rovněž mají příležitost navázat profesní kontakty s kolegy a zástupci uměleckých galerií jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Představí se Julien van Middendorp a Vladimír Kysela

Na stánku Gallery van Middendorp si mohou zájemci prohlédnout obrazy nizozemského malíře Julesa van Middendorpa a českého fotografa Vladimíra Kysely.

Jules pracuje se základními barvami v pečlivě promyšlených plánech. Jeho malby odkazují na nizozemské umělecké hnutí „De Stijl“, které v roce 1917 založili význační malíři jako Piet Mondriaan, Vilmos Huszár nebo Theo van Doesburg.

Vedle nizozemského umělce představí Gallery van Middendorp také fotografa Vladimíra Kyselu. Ten se ve své práci soustředí zejména na zachycení emocí prostřednictvím krajiny. Zkoumá vztah mezi obrazem, literaturou a hudbou. Ve svém fotografickém vidění je velmi ovlivněn impresionisty, zejména Monetem a Cézannem, a rovněž anglickým malířem Williamem Turnerem. Zajímá ho, do jaké míry je možné se mistrům malířům ve fotografii přiblížit. Na veletrhu uvidíte jeho mezinárodně oceněnou kolekci fotografií Máchovské kontemplace.

Umění pro dobrou věc

„Kromě prezentace děl více než 120 současných umělců široké veřejnosti připravujeme umělecké jamování. V průběhu tří dnů se bude malovat 10 kreseb či obrazů. Jednotlivé kresby či malby budou kolovat mezi účastníky, a tak vzniknou díla, která budou výsledkem sdílení s ostatními. Jednotlivé kresby či malby budou v září 2017 vloženy do aukce na portálu AUKRO a výdělek bude věnován nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK. Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem a dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky,“ informoval Jiří Doležal, organizátor Atelier Art Festu.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/prumyslovy-palac-hosti-mezinarodni-veletrh-vytvarneho-umeni-313301

bottom of page